Δομημένη Καλωδίωση


 

Το κατάλληλα εξειδικευμένο και έμπειρο προσωπικό της εταιρίας μας μελετά, σχεδιάζει, εγκαθιστά και πιστοποιεί συστήματα Δομημένης Καλωδίωσης, λαμβάνοντας υπόψη τις σημερινές και μελλοντικές ανάγκες του πελάτη, τη δημιουργία ενός εύκολα διαχειρίσιμου περιβάλλοντος του χρήστη και την οικονομία της εγκατάστασης συναρτήσει των απαιτήσεων του.

Δυνατότητα υποδομής για:

  • Μεταφορά δεδομένων (Δίκτυο – Η/Υ)
  • Μεταφορά φωνής (Τηλεφωνικό κέντρο – τηλέφωνα)
  • Μεταφορά εικόνας (Δορυφορική – ψηφιακή τηλεόραση)
  • Σύστημα συναγερμού.
  • Σύστημα πυρανίχνευσης – πυρασφάλειας.
  • Σύστημα θέρμανσης – κλιματισμού – εξαερισμού.*

 

 

 

 

 

Server Rooms


 

Η μελέτη και κατασκευή Computer Room είναι μια διαδικασία ιδιαίτερα περίπλοκη και απαιτητική. Ένας μεγάλος αριθμός διαφορετικών H/M συστημάτων πρέπει να συνυπάρξουν σ' ένα συνήθως περιορισμένο χώρο, και όλα μαζί συνεργαζόμενα να αποτελέσουν το κέντρο της μηχανογράφησης, άρα το σημείο αναφοράς και προόδου για την οποιαδήποτε σημερινή επιχείρηση.

Στις μέρες μας η ανάπτυξη της τεχνολογίας και η αύξηση των εφαρμογών της, με τις αυξημένες απαιτήσεις για ποιότητα ζωής, προέκυψε η ανάγκη για τη χρήση δικτυακής υποδομής (δομημένη καλωδίωση) στην  επιχείρηση (γραφείο, κατάστημα, εργοστάσιο, βιοτεχνία) αλλά και στην κατοικία (μονοκατοικία, μεζονέτα, διαμέρισμα, σπίτι).

Η δομημένη καλωδίωση συνδυάζει όλες τις καλωδιώσεις για ανταλλαγή δεδομένων, σημάτων, και έλεγχο επικοινωνιών σε ένα χώρο σε ένα ενιαίο παγιωμένο σύστημα καλωδίωσης.

Για πολλά χρόνια η καλωδίωση που εξυπηρετούσε τις ανάγκες μετάδοσης δεδομένων γινόταν ξεχωριστά από αυτές της καλωδίωσης για την μεταφορά φωνής. Όμως η ενσωμάτωση συστημάτων υψηλής τεχνολογίας σε όλους τους χώρους έκανε μεγαλύτερη την ανάγκη ενός τυποποιημένου τρόπου καλωδίωσης.

Έτσι οι δυνατότητες που παρέχονται στους ιδιοκτήτες μιας επιχείρησης  αλλά και στους ιδιοκτήτες μιας κατοικίας είναι πολύ μεγαλύτερες.

Στις εγκαταστάσεις δομημένης καλωδίωσης χρησιμοποιούνται τυποποιημένα υλικά και τοπολογία σύμφωνα με διεθνή πρότυπα.