Ηλεκτρονική παρακολούθηση και ψηφιακή καταγραφή χώρων (κάμερες)


 

Τα κλειστά κυκλώματα τηλεόρασης αποτελούν σήμερα ότι καλύτερο μπορεί να επιλέξει κάποιος για την ιδιωτική του ασφάλεια ή την ασφάλεια της επιχείρησης του. Ολοένα και περισσότερες επιχειρήσεις και ιδιώτες καταφεύγουν σήμερα στις λύσεις κλειστών κυκλωμάτων τηλεόρασης για να νιώθουν πιο ασφαλής.

Ενδεικτικές υπηρεσίες:

  • Μελέτη χώρου και αναγκών
  • Εξειδικευμένη τοποθέτηση και συντήρηση.
  • Εκπαίδευση στον τρόπο λειτουργίας της κάμερας μέσω λογισμικού
  • Δυνατότητα απομακρυσμένης παρακολούθησης χώρου.